Om

Om Borzag Games

Alle ansatte hos Borzag Games har en stor forkærlighed for brætspil og denne passion kommer til udtryk gennem vores arbejde. Du kan i nedenstående læse lidt om tanken og holdet bag Borzag Games.

Hele sit liv har Morten elsket at spille kort-, bræt- og computerspil og har altid prøvet at regne ud, hvordan spil kan forbedres ved at lave sine egne hjemmeregler. I 2012 begyndte han for alvor at drømme om at lave sine egne spil, og startede med at lave og teste tidlige prototyper af forskellige spil. Nogle af disse spil er allerede vakt til live via Borzag Games, mens andre er under udvikling.

I begyndelsen af 2016 havde de første prototyper udviklet sig til færdige projekter, hvorfor Morten og Kresten stiftede virksomheden “Borzag Games”.

Hvem er Borzag?

Borzag er navnet på en af Mortens figurer i spillet “Warhammer Fantasy” og har været det i mere end 20 år. Derfor var det logisk at navngive virksomheden “Borzag Games”, da der allerede er associationer til intens strategi i navnet. Borzag har besat vores logo som en djævelsk spillebrik med et smart grin og et glimt i øjet. Dermed er han symbolet på det perfekte taktiske spil.

Teamet

Morten Borzag Games

 

Morten Nørgaard er hjernen bag spillene. Han elsker hele puslespillet med at  kombinere sjove temaer med strategisk ‘gameplay’ og samtidig lave meningsfulde regler, der sørger for, at alle spillere hele tiden involveres i spillet. På den måde minimeres hver enkelt spillers pausetid og spændingen fastholdes til det sidste.

 

 

 

 

 

Kresten Nørgaard har som serieiværksætter og opstarts-mentor stor forretningserfaring. Han bruger sin store viden til at hjælpe Borzag Games med at være en fantastisk virksomhed, der skaber gode spil.

 

 

 

 

 

Daniel Hvid er den grafiske troldmand, der bruger sine kreative evner på at hjælpe med at transformere Mortens skøre ideer til seje grafikker.

 

 

 

 

 

Mette Overgaard Winther er tidligere praktikant og har bl.a. stået for de flotte illustrationer på King of Pirates-spillet.

 

 

 

 

About Borzag Games

All his life Morten has loved to play card-, board- and computer games and has always tried to figure out how to improve them by house-ruling them. In 2012 he began thinking out his own games and started making & testing early-stage prototypes of various games, These games are now hibernating, waiting to be called alive over the years to come.
At the beginning of 2016 the first prototypes had evolved into something resembling a finished project so Morten, together with Kresten, eventually founded the company Borzag Games.

Who is Borzag?
Borzag has been the name of Morten’s Orc Warlord in Warhammer Fantasy for over 20 years. Therefore it seemed logical to name the company Borzag Games, since the association with intense strategy was already there. Borzag has manifested himself in our logo as the diabolical game piece, with a canny grin and a twinkle in the eye, symbolizing the perfect tactical game.

The team:

Morten Borzag Games

 

Morten Nørgaard is the mastermind behind the games. He loves the puzzle of combining fun themes with strategic gameplay and figuring out meaningful rules that involves all players all the time. This keeps downtime at a minimum and maintains the excitement to the very end.

 

 

 

Daniel_Borzag-Games

 

 

Daniel Hvid is the graphical wizard. He uses his drawing skills and creative brainwaves to help transform Mortens crazy ideas into the awesome graphics of Garden Gnomes.

 

 

Kresten_Borzag-Games1

 

Kresten Nørgaard has, as a serial entrepreneur and startup mentor, a lot of business experience. He uses his powerful knowledge to help Borzag Games become an amazing company who creates cool games.

 

 

 

Mette_Borzag-Games

 

Mette Overgaard Winther is a former intern and has among a lot of things illustrated the King of Pirates game.