King of Pirates


Piratkongen er død, og de andre pirater har lavet et væddemål om, at den pirat der først får indsamlet 10.000 dubloner, bliver den nye konge/dronning af piraterne. Dublonerne kan samles ved at finde de gemte skatte eller ved at plyndre skibe og bosættelser eller endda ved at plyndre dine medspilleres piratkaptajner.

Omskiftelige alliancer, bagholdsangreb, bluff og actionspækket kamp. King of Pirates har det hele. For at blive den nye piratkonge skal du være 10% heldig, 20% snedig, 30% bedragerisk og 40% ubarmhjertig.  Med andre ord skal du være 100% pirat-agtig. Kun i meget få spil har det været muligt at være lige så ond over for dine modstandere og stadig kunne forblive venner efterfølgende.

Du vil opleve den fede følelse af at sabotere dine modstandere gentagende gange, men pas på! Hævnen er kun få minutter væk. Spillet er præcist så ondt som de pirater, der spiller det!

Fakta:

Alder: 9+
Tid: 60-90 min.
Spillere: 3-6

kingofpirates_box-01

The pirate King has died, and the other pirates have made a bet, the first pirate to accumulate 10.000 Doubloons will become the new King (or Queen) of pirates. You can gather Doubloons from finding hidden treasures or by plundering ships and settlements or even by plundering your fellow pirate captains.

Shifty alliances, backstabbing, bluffing, action-packed combat. King of Pirates have it all. In order to become pirate King, you need to be 10% lucky, 20% sneaky, 30% deceitful and 40% ruthless, in other words 100% pirate-like. 
In very few games has it been possible to be this mean to your opponents and still remain friends afterwards.

You will get the satisfaction from sabotaging your opponents repeatedly, but watch out! Revenge is only minutes away. The game is as mean as the pirates playing it.

Facts:

Age: 9+
Time: 60-90 min.
Players: 3-6

Get the rulebook here:
King of Pirates “Rulebook” in english
King of Pirates “Spielanleitung” in german
King of Pirates “Regelbog” in danish
King of Pirates “Regelboek” in dutch